Welcome to EQuest e-learning Portal
A Career Preparation Corner

15

năm kinh nghiệm
trong luyện thi
chứng chỉ quốc tế

200,000

học viên ở mọi
lứa tuổi hoàn thành
các khóa học mỗi năm

98%

học viên đạt điểm
đầu ra kỳ vọng sau khi
hoàn thành lộ trình học tập

15

cơ sở đào tạo
tiếng Anh trên
toàn quốc

675

giảng viên toàn
thời gian trên hệ thống

100%

giảng viên có chứng chỉ
giảng dạy tiếng Anh
quốc tế TESOL/CELTA

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

Khách hàng của EQUEST